<< back

Text for Pearl Park Scripture L:
1:1 in principio creavit Deus caelum et terram 1:2 terra autem erat inanis et vacua et tenebrae super faciem abyssi et spiritus Dei ferebatur super aquas 1:3 dixitque Deus fiat lux et facta est lux1:4 et vidit Deus lucem quod esset bona et divisit lucem ac tenebras 1:5

Source: Bible, Latin Vulgate, Genesis 1,1-4. 

Text arrangement without spaces:

Left

 

1:1inpri

ncipiocr
eavitDeu
scaelume
tterram1
:2terraa
utemerat
inaniset
vacuaett
enebraes
uperfaci
emabyssi
etspirit
usDeifer

 

Right

 

ebatursu
peraquas
1:3dixit
queDeusf
iatluxet
factaest
lux1:4et
viditDeu
slucemqu
odessetb
onaetdiv
isitluce
macteneb
ras1:5--

 

 

  << back


Glyph representation of the text in Pearl Park Scripture L